En lille ny arbejdsbi er på vej ud af sin celle - den gnaver sig ud, hvis der ikke som her, er blevet lavet en åbning til den.

Her er en drone, der var i overskud, derfor er noget af tavlen brækket af.

Den mælkehvide sæk indeholder en bi, som er ved at forpuppe sig

Her er det også droner

Her i spanden ligger en portion larver af droner, som der var for mange af.

Her letter bien fra blomsten Storkenæb

Til Honningbier 03

Til oversigten